Miami, FL 2024

The Rubell Museum 1100 NW 23rd St, Miami, Florida, United States

Jacksonville, FL 2024

Timuquana Country Club 4028 Timuquana Rd, Jacksonville, Florida, United States

Sarasota, FL

The Ritz-Carlton Sarasota Sarasota, FL, United States